Firma UNITRA-UNIPRO Ryszard Maciejewski jest kontynuatorem działalności Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji UNITRA-UNIPRO.

Powstało jako przedsiębiorstwo państwowe w roku 1962.

W trakcie swojej działalności na rynku projektowym opracowało dokumentacje projektowe, na podstawie których rozbudowywano i modernizowano ówczesny polski przemysł elektroniczny, teletechniczny i oświetleniowy.