Firma UNITRA-UNIPRO Ryszard Maciejewski jest kontynuatorem działalności Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji UNITRA-UNIPRO, które powstało jako przedsiębiorstwo państwowe w roku 1962
i w trakcie swojej działalności na rynku projektowym opracowało dokumentacje projektowe, na podstawie których rozbudowywano i modernizowano ówczesny polski przemysł elektroniczny, teletechniczny i oświetleniowy.

Od początku lat osiemdziesiątych rozszerzyliśmy naszą działalnosć opracowując projekty dla:
- banków
- budynków użyteczności publicznej
- ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych
- hal sportowych
- budynków mieszkalnych
- obiektów pocztowych na terenie całego kraju
- hal produkcyjnych

Zatrudniamy 20 pracowników etatowych i 20 stałych wpółpracowników oraz rzeczoznawców ds. ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw sanitarno-higienicznych.

Stale współpracujemy z dużymi firmami budowlanymi, montażowymi i informatycznymi mającymi siedziby w Warszawie oraz innych miastach na terenie całej Polski. Wspólnie z kooperantami podejmujemy się: realizacji "pod klucz" osiedli mieszkaniowych, budynków usługowych, hal produkcyjnych i magazynowych, oraz przesięwzięć z zakresu ochrony środowiska /oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, zakłady utylizacji odpadów przemysłowych, kanalizacje terenów gminnych/.

Jesteśmy członkiem Izby Projektowania Budowlanego. Posiadamy ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej zawarte z PZU S.A.

W drugiej połowie roku 2000 Wojewoda Mazowiecki dokonał prywatyzacji bezpośredniej
Przedsiębiorstwa UNITRA-UNIPRO, w wyniku której powstała Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
UNITRA-UNIPRO, o tym samym składzie osobowym i tym samym charakterze działalności obejmującym:
- opracowywanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej
- wykonywanie opracowań z zakresu ochrony środowiska
- prowadzenie doradztwa technicznego i wykonywanie analiz ekonomicznych
- prowadzenie doradztwa związanego z organizacją procesu inwestycyjnego

Biuro posiada Kancelarię Tajną oraz projektantów dopuszczonych do informacji niejawnych.