DORADZTWO INWESTYCYJNE
Nasi specjaliści doradzą oraz ocenią Państwa zamierzenie inwestycyjne pod względem
- opłacalności inwestycji
- wyszukiwanie i wybór lokalizacji inwestycji wraz z analizę uwarunkowań formalno- prawnych

KONCEPCJA I PROJEKTY
- wykonanie wielowariantowych koncepcji inwestycji pod względem optymalizacji kosztów inwestycji
- wykonanie wszelkich analiz i opracowań w zakresie ochrony środowiska
- wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej we wszystkich branżach w zakresie niezbędnym
do uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentacji wykonawczej optymalizującej koszty budowy.

OCHRONA ŚRODOWISKA
- wykonujemy wszelkie niezbędne opracowania w zakresie ochrony środowiska we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego wraz z pozwoleniem na użytkowanie.

NADZORY INWESTYCYJNE
- biuro nasze zatrudnia osoby posiadające niezbędne uprawnienia we wszystkich branżach
do prowadzenia nadzorów inwestorskich

POWIERNICTWO INWESTYCYJNE
Biuro posiada niezbędną kadrę techniczną do przejęcia powiernictwa inwestycyjnego poprzez
wszystkie fazy procesu inwestycyjnego poprzez koncepcję, lokalizację, projekt budowlany,
pozwolenie na budowę, realizację, odbiory inwestycyjne, przekazanie inwestycji do użytkowania.